logo.png

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lenker

Aktivitetskalender

  1. 1 - Fellesarrangementer
  2. 2 - Døves Blad
  3. 3 - Møteplan for fellesrådet og LUD
  1. >> Flere arrangement

 

Døvemenigheter og andre kirkelige tiltak for døve/hørselshemmede i utlandet

cda_logo.pngCatholic Deaf Association (Storbritannia)

Fellesportal for Den romersk-katolske Kirkes døvearbeid i Storbritannia. Nettsiden innholder mye interessant informasjon om romersk-katolske døvemenigheter i Tyskland. Det gis info om en hel del tegnspråklig materiale som bør kunne brukes også i norsk trosopplæring.. Anbefales for alles om kan lese litt engelsk.

Døvekirken i TysklandDAFEG (Tyskland)

DAFEG – fellesorganisasjonen for de tyske protestantiske kirkenes døvearbeid. Nettsiden innholder mye interessant informasjon om protestantiske døvemenigheter i Tyskland, kirketegn, døvemisjon osv. Anbefales for alles om kan lese litt tysk.

Døvemenighetene i folkekirken (Danmark)

Den danske folkekirken har tre døvemenigheter som hver dekker sin del av landet, med tilsammen seks døveprester. To av menighetene har egne hjemmesider med fyldig presentasjon av arbeid og program (Det skal også finnes en hjemmeside for døvemenigheten i København, men denne er for tiden kapret av andre).

Det døvekirkelige arbeidet i Finnland
Det døvekirkelige arbedet i Finska Kyrkan har en flott hjemmeside med mye tegnspråk. Siden er på på finnlandsvensk tegnspråk.

Døvemenigheter i Tyskland, Østerrike og Sveits

Hvis du klikker stikkordet Seelsorge i venstre marg, får du opp en rekke nyttige døvekirkelige adresser i Tyskland, Østerrike og Sveits, både katolske og protestantiske, med både e-post- og internettadresser. Dessverre er flere av lenkene utdatert, men det er likevel mye nyttig informasjon å finne der.

bayern.pngEvangelisch-Lutherische Gehörlosenseelsorge in Bayern (Tyskland)

Døvearbeidet i den lutherske kirken i Bayern jobber målbevisst med tegnspråkpoesi. Selv om dette er basert på tysk tegnspråk, vil mye av det som vises, kunne inspirere poesiarbeidet her hjemme også. I tillegg inneholder sidene mye informasjon og ikke minst mye relevant stoff for trosopplæring og bibelstudie. Svært mye av det er på tysk tegnspråk. Anbefales for alle som kan lese litt tysk, og som kan forstå tysk tegnspråk.

Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt (Danmark)

Foruten døvemenighedene har den danske folkekirken også har man et utstrakt arbeid blant tunghørte og døvblitte, med egne landelsprester (to stykker). Alle prostiene i den danske folkekirken har kontaktprester for døve og hørselshemmede. Dette arbeidet retter seg spesielt mot hørselshemmede/døvblitte som opplever at de har sin primære sosial tilhørighet i det hørende samfunnet. Spesielt vest for Storebælt der dette arbeidet svært aktivt, i nært samarbeid med både døvemenighetene og de hørende menigheter.

inf-logo.jpgInternational Nepal Fellowship - INF (Nepal/Storbritannia)

INF er en misjonsorganisasjon med sete i Storbritannia. Organisasjonen driver et utstrakt arbeid blant funksjonshemmede i Nepal, et land der funksjonshemmede av religiøse årsaker har hatt en særdeles lav status, og både hørselshemming/døvhet, blindhet m.m. er noe som har vært belagt med stor skam. For disse gruppene er det kristne evangeliet virkelig en frigjøringsbevegeelse der de møter en Gud som har skapt ethvert menneske like verdifullt og dyrebart. Organisasjonen driver et stort arbeid med hørselstesting, tildeling av høreapparater CI-operasjoner og
andre operasjoner som kan bidra til å gi hørselshemmede en bedre hverdag. For døve drives det også tegnspråkopplæring (basert på BSL).

IVSS-ChurchearIVSS-Churchear

IVSS-Churchear – Det internasjonale forbundet for sjelesorg blant hørselshemmede, en økumenisk organisasjon som arbeider for forståelse for hørselshemmedes situasjon og tilrettelegging i kirker og menighetshus. Forbundets hovedvirksomhet foregår på internasjonale konferanser som finner sted annet hvert år (partallsår). Blant annet har forbundet medvirket til økt forståelse for og aksept av tegnspråk som kommunikasjonsmiddel også for tunghørte, spesielt i Danmark og på kontinentet. Både kirker, organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlemmer av IVSS-Churchear. Medlemsområdet på hjemmesidene omfatter bl.a. et diskusjonsforum der man kan ta opp saker av felles interesse også mellom konferansene.

IEWG

IEWG – The International Ecumenic Working Group ble grunnlagt i 1950 som et samarbeidsforum for døveprester. I dag er organisasjonens konferanser åpne for alle døvekirkelige medarbeidere. 

katolskdov.gifKatholisches Gehörlosenportal (Tyskland)

Fellesportalen for Den romersk-katolske Kirkes døvearbeid i Tyskland. Nettsiden innholder mye interessant informasjon om romersk-katolske døvemenigheter i Tyskland. Mye info gis på tegnspråk!. Anbefales for alle som kan lese litt tysk.

logo-missionsprokura.pngMisionsprokura der Barmherzigen Schwester

Den romersk-katolske misjonsordenen "Barmhjertighetens søstre" har bygget døveskole i Ruhuwiko, en forstad til byen Songea i det sørvestlige Tanzania. Her tilbyss det undervisning for døve barn opp til 7. klasse. Skolen er i stor gra d selvforsynt med mat fra et eget gårdsbruk noen kilometer unna. Vinteren 2016 ble det åpnet et gjestehus der besøkende kan ta inn. De som kan litt tysk, kan lese mer på Barmhjertighetens søstres hjemmeside.

openears-logo.gifOpen Ears (Storbritannia)

Open Ears er en organisasjon som hovedsakelig retter oppmerksomheten mot hørselshemmede og døvblitte som opplever at de har sin primære, sosiale tilknytning til det hørende samfunnet. De arbeider aktivt for tilrettelegging for hørselshemmede og bruk av tegnspråktolk i hørende menigheter. På organisasjonsns egne konferanser og helgesamlinger er tegnspråktolk en selvfølge. Organisasjonen samler også inn midler til INFs arbeid i Nepal (Se ovenfor)..

 

Info

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Digital bønnevegg

Skrevet den 30.11.2016

1. søndag i advent i år lanserte Kirkerådet en digital bønnevegg der du kan tenne lys og be en bønn på nettet. Dette er et flott tilbud som passer like godt for både døve og hørende.

Volontør på Madagaskar?

Skrevet den 09.11.2016

Lyst til å jobbe som volontør på døveskole på Madagaskar? Hald internasjonale senter tar opp nye studenter på linjen for døve.

App for døve konfirmanter

Skrevet den 09.11.2016

Kristne og bibelske hovedtekster er lett tilgjengelig for hørende konfirmanter. Det samme er ikke tilfelle for døve og hørselshemmende barn og unge – men nå skal en app gjøre det lettere for unge med høreutfordringer.

Nettsiden er levert av Inbusiness