logo.png

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktivitetskalender

  1. 1 - Fellesarrangementer
  2. 2 - Døves Blad
  3. 3 - Møteplan for fellesrådet og LUD
  1. >> Flere arrangement

Bli kjent med Døvekirkens gudstjeneste

Skrevet den 20.11.13

Søndagens gudstjeneste er sentrum i Kirkens liv. Bare når gudstjenesten lever, kan menigheten leve.

Døvekirken har sin egen gudstjenesteordning, liturgi, som er bygget på Den norske kirkes liturgi, men hos oss skjer alt på tegnspråk. Her kan du bli kjent med gudstjenesten vår - og selv øve på tegnene som brukes.

Ordene som brukes i liturgien, er hentet fra Bibelen. Som kristne får vi lov til å be og lovprise med ord som Herren selv har gitt oss!

Vi har valgt å dele liturgien opp i moduler, så du kan se på den modulen du ønsker å bli kjent med:

01   - Inngangsord og nådehilsen
Nådehilsenen er hentet fra Bibelen, fra et av brevene Paulus skrev.

02a - Innledning til syndsbekjennelsen

02b - Syndsbekjennelsen
I syndsbekjennelsen får vi lov til å legge fra oss alt som tynger, alle fall og nederlag, alt som setter skille mellom oss og Gud - og mellom oss og andre mennesker..

03a - Kyrie - bønnerop
Kirkens roper til Gud om hjelp med de samme ordene som den blinde Bartimeus ved Jeriko brukte.

03b - Gloria - Ære være Gud i det høyeste...
Kirkens store lovsang er den samme som englene sang på Betlehemsmarken da Jesus ble født.

05a - Innledning til trosbekjennelsen

05b - Den apostoliske trosbekjennelsen
Den apostoliske trosbekjennelsen er en oppsummering av vår tro på den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

07   - Kirkens forbønn
I forbønnen ber menigheten for Kirken og for hele den verden Gud har skapt.

09a - Herrens bønn - Fader vår
Den bønnen Jesus lærte sine disipler, er forbildet for all kristen bønn.

09b - Innstiftelsesordene
Jesu egne ord innvier brød og vin og gjør dem til Jesu Legeme og Blod. Ifølge vår kristne tro er dette ikke bare symboler eller bilder, men en levende virkelighet.

09c - Tilsigelsesordene
I nattverdmåltidet møter vi Jesus på en helt spesiell måte og blir ett med ham. Det blir sagt til hver enkelt deltaker at han/hun virkelig mottar Jesu Legeme og Blod i nattverden.

09d - Takkebønn for nattverden
Vi takker Gud for at han gir Jesus til oss i nattverden.

10a - Lovprisning
Ingen har større grunn til å lovprise Gud enn vi som har fått evig liv ved Jesus Kristus.

10b - Velsignelsen
Herren velsigner selv sine troende. Ordene er hentet fra Det gamle testamente og har vært brukt i mange tusen år for å formidle Herrens velsignelse til hans menighet.

11  - Utsendelsen
Som kristne er vi kalt til å leve i og for verden. Vi skal være vitner om en helt annen virkelighet enn all den ondskapen som mennesker har sluppet løs i verden. Herren sender oss ut for å gjøre hans gjerninger i møte med andre mennesker.

Info

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Digital bønnevegg

Skrevet den 30.11.2016

1. søndag i advent i år lanserte Kirkerådet en digital bønnevegg der du kan tenne lys og be en bønn på nettet. Dette er et flott tilbud som passer like godt for både døve og hørende.

Volontør på Madagaskar?

Skrevet den 09.11.2016

Lyst til å jobbe som volontør på døveskole på Madagaskar? Hald internasjonale senter tar opp nye studenter på linjen for døve.

App for døve konfirmanter

Skrevet den 09.11.2016

Kristne og bibelske hovedtekster er lett tilgjengelig for hørende konfirmanter. Det samme er ikke tilfelle for døve og hørselshemmende barn og unge – men nå skal en app gjøre det lettere for unge med høreutfordringer.

Nettsiden er levert av Inbusiness